Kitty Skinny - 82 Vintage

RW012782V

Mid rise | Skinny | Mid indigo wash
Stretch